Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA to ponad 290 tysięcy fotografii, które tworzą niezwykłą kolekcję dokumentującą historię społeczną i polityczną XX wieku. W zbiorach Archiwum znajdują się albumy rodzinne, archiwa fotoamatorów, archiwa środowisk opozycyjnych, a także spuścizny fotoreporterów.

Prezentujemy wybór zdjęć z niezwykle bogatej twórczości wybitnego szczecińskiego fotoreportera Macieja Jasieckiego. (Na fotografii: 24.06.1972, Pokaz skoków spadochronowych podczas obchodów tysiąclecia bitwy pod Cedynią. Na górze Czcibora odsłonięto Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą) Życie codzienne mieszkańców Bliskiego Wschodu na fotografiach żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. (Na zdjęciu arabska dziewczyna w towarzystwie polskiego żołnierza (Fot. z Instytutu Polskiego i Muzeum im gen. Sikorskiego w Londynie). Unikatowe zdjęcia z polskich archiwów prywatnych i społecznych w Wielkiej Brytanii. (Fot. z kolekcji Tulioli i Albina Tybulewiczów) Nowe kolekcje społeczne ukazujące życie Polaków pod zaborami i w dwudziestoleciu międzywojennym (pocztówka z kolekcji R. Łopatki) Fotografie żołnierza, pisarza i publicysty Jerzego Konrada Maciejewskiego (na zdjęciu: pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, zniszczony podczas II wojny światowej) II wojna światowa w obiektywie okupanta i okupowanego (na zdjęciu: Generał Władysław Sikorski w 1940 r. we Francji. Fot. z kolekcji Wacława i Eugenii Kamionko) Fotograficzne Archiwum Opozycji – III etap digitalizacji i opracowywania kolekcji dokumentujących spontaniczną pomoc środowisk wolnego świat dla polskich opozycjonistów w okresie PRL (Na zdjęciu – 15.12.1981, Manifestacja w Paryżu. Fot. Andrzej Mietkowski) Polska Rzeczpospolita Ludowa w obiektywie dwóch znakomitych fotoreporterów – Edwarda Grochowicza i Macieja Jasieckiego (Dom Dziecka w Szczecinie. Fot. M. Jasiecki) Zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA w obiektywie Michała Radwańskiego i kompozycjach zaaranżowanych przez Gabrielę Staszak. Zobaczcie jak wyglądają nasze archiwalia!