Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA to ponad 230 tysięcy fotografii, które tworzą niezwykłą kolekcję dokumentującą historię społeczną i polityczną XX wieku. W zbiorach Archiwum znajdują się albumy rodzinne, archiwa fotoamatorów, archiwa środowisk opozycyjnych, a także spuścizny fotoreporterów.

Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 1918 roku ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego i Instytutu Polski im. gen. Sikorskiego w Londynie.. Zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA w obiektywie Michała Radwańskiego i kompozycjach zaaranżowanych przez Gabrielę Staszak. Zobaczcie jak wyglądają nasze archiwalia! 31 sierpnia mija 34. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Zapraszamy do oglądania zdjęć Witolda Górki, Stanisława Składanowskiego i Zbigniewa Trybka, dokumentujących to wydarzenie! Niezwykłe fotografie z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia Legionów Polskich. Fotograficzne Archiwum Opozycji – II etap digitalizacji i opracowywania kolekcji dokumentujących formy oporu wobec władz komunistycznych. (Na zdjęciu - Strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988. Fot. Stanisław Składanowski.) Kliknij, żeby zobaczyć nowo opracowane kolekcje. Polska Rzeczpospolita Ludowa w obiektywie dwóch znakomitych fotoreporterów – Romualda Broniarka i Lubomira Winnika (na zdjęciu obchody święta 1 Maja w Warszawie w 1975. Fot. Romuald Broniarek) Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego digitalizujemy kolekcję fotografii Ireny Jarosińskiej. Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia. II wojna światowa w obiektywie okupanta i okupowanego (na zdjęciu: Żołnierze Wehrmachtu w Jaśle). Kliknij, żeby zobaczyć nowo opracowane kolekcje. Prezentujemy unikatowy obraz życia Polaków pod zaborami i w okresie międzywojennym zachowany na fotografiach pochodzących z kolekcji społecznych. Na zdjęciu grupa dzieci, z prawej Janina Turzańska, na dole jej brat Czesław, 1920. Kolekcja Wacława Urbanowicza zdigitalizowana i opracowana! Polacy na Wschodzie – losy Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski udokumentowane na zdjęciach (Fotografia wykonana przed wojną w Wilnie ze zbioru Reginy Syrycy). Kliknij, żeby zobaczyć nowo opracowane zdjęcia.