Zdjęcie

Sygnatura: BPID_1019_0004_019
Po 1945, Paryż, Francja.
Maria Świeczewska z grupą nieznanych osób, wśród nich dwóch żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola Świeczewskiego. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.
Fot. NN, kolekcja Marii Świeczewskiej-Wańke, zbiory Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko), reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie