Zdjęcie

Sygnatura: OK_1022_002_074
1905, Lwów, Polska.
Włodzimierzowa Dzieduszycka z wnukami: Stanisławem, Ludomirem i Włodzimierzem Cieńskimi.
Fot. NN, zbiory Marii Wielowieyskiej Petrikorich, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie