Zdjęcie

Sygnatura: OK_1022_002_077
Przed 1918, Lwów, Polska.
Stoją: Józef, Tadeusz, Adolf Cieńscy oraz Stanisław, Kazimierz i Leszek Cieńscy u dołu siedzą.
Fot. NN, zbiory Marii Wielowieyskiej Petrikorich, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie