Zdjęcie

Sygnatura: OK_1856_010
Brak daty, Patagonia, Argentyna.
Na zdjęciu m.in. Bronisław Cudek.
Fot. NN, zbiory Stanisława Wojtuń, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie.