Zdjęcie

Sygnatura: OK_1023_002
21.02.1917, Argentyna.
Ślub Enriki Szychowski i Jose Śniechowski.
Fot. NN, zbiory Asociación Polaca de Posadas, udostępniła Fabiana Śniechowski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie