Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0002_0006_007
Przed 1949, Wielka Brytania.
Aleksander Walicki (oznaczony strzałką) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, walczył pod Monte Cassino - w towarzystwie kolegów-żołnierzy obserwuje walkę bokserską.
Fot. NN, akta Aleksandra Walickiego, zbiory Archiwum Ojców Franciszkanów w Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) i w Ośrodku KARTA w Warszawie