Kolekcje

Lata 60., Villa Angela, prowincja Chaco, Argentyna. Ksiądz Luis Stando. Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia

Zbiór fotografii, głównie z okresu przedwojennego, pochodzący z Centralnego Archiwum Historycznego Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia. Reprodukcje cyfrowe znajdują się w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires oraz w archiwun Fundacji Ośrodk KARTA.