Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0003_005
Brak daty, brak miejsca.
Ojcowie redemtoryści na pokładzie statku Monte Pascoal Hamburg.
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).