Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0005_001
Brak daty, Argentyna.
Ojciec Stanisław Ciurej przy karawanie.
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).