Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0003_003
Brak daty, San Ignacio, prowincja Misiones, Argentyna.
Ojciec redemtorysta z nieznanymi osobami w ruinach misji jezuickiej.
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).