Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0008_010
Brak daty, Argentyna.
Krzyż z napisem "Salva tu alma" (Zbaw swoją duszę) powstawiony po zakończeniu misji.
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).