Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0001_0002_0003_035
Czerwiec 1940, Francja.
Znak drogowy wskazujący kierunek do Biarritz. Zdjęcie wykonane po zakończeniu kampanii francuskiej.
Fot. NN, zbiory Krzysztofa Barbarskiego, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.