Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0002_0002_0001_004
Ok.1910, Żytomierz, gubernia wołyńska, Cesarstwo Rosyjskie.
Bohdan (ojciec Michała Olizara), Celina oraz Krystyna (w środku) Olizar.
Fot. C. Korycki, zbiory Michała Olizara, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.