Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0002_0002_0001_006
Ok.1911, Żytomierz, gubernia wołyńska, Cesarstwo Rosyjskie.
Marcela Odrowąż-Pieniążek z wnukami: Bohdanem (ojcem Michała Olizara), Krystyną, Celiną (na dole) i Władysławem (w środku) Olizar.
Fot. C. Korycki, zbiory Michała Olizara, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.