Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0004_0002_0001_004
Ok.1937, Łuniniec, woj. poleskie, Polska.
Polowanie. Z lewej Bronisław Zaremba (dziadek Zofii Rity Zaremby) i Antoni Zaremba (ojciec).
Fot. NN, zbiory Zofii Rity Zaremby, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.