Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0004_0002_0001_006
1936, Łuniniec, woj. poleskie, Polska.
Zofia Rita Zaremba na kolanach babci z kuzynką Zofią Witkowską.
Fot. NN, zbiory Zofii Rity Zaremby, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.