Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0004_0002_0001_008
Ok. 1937-1938, Łuniniec, woj. poleskie, Polska.
Zofia Rita Zaremba.
Fot. NN, zbiory Zofii Rity Zaremby, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.