Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0004_0002_0001_022
1960, Fawley Court, Anglia, Wielka Brytania.
Zjazd studentów i absolwentów uniwersytetu w Londynie. 4. z prawej Zofia Rita Zaremba, 6. z prawej Klimek.
Fot. NN, zbiory Zofii Rity Zaremby, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.