Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0005_0002_0001_015
Czerwiec 1943, Bliski Wschód.
Inspekcja Armii Polkiej na Wschodzie, 2. z lewej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał broni Władysław Sikorski. Obok gen. W. Sikorskiego oficer marynarki wojennej Wielkiej Brytanii.
Fot. NN, zbiory Andrzeja Boruckiego, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie