Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0008_0002_0001_0007
13.07.1942, Beit Jirja, Palestyna.
Grupa żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich na kursie w Podoficerskiej Szkole Łączności.
Fot. NN, zbiory Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie