Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0008_0002_0001_0021
Lata 80., Australia.
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju Ryszard Kaczorowski (w środku) z rodziną swojej żony Karoliny. Z prawej stoi wuj Józef Mariampolski, obok niego jego najstarsza córka Karolina. 1. z lewej najmłodsza córka Zuzanna, 2. ciotka Stanisława Mariampolska.
Fot. NN, zbiory Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.