Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0010_0002_0001_020
1946, Tangeru, Tanganika, Afryka.
Obóz dla Polaków ewakuowanych z ZSRR. Fotografia pamiątkowa ze ślubu odbywającego się na odległość. Nieobecny na zdjęciu pan młody przebywa w Anglii. 1. z lewej Wiktoria Konop, z domu Marzec z synem Ryszardem.
Fot. NN, zbiory Ryszarda Konopa, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.