Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_035
Styczeń 1948, Wheaton Aston koło Stafford, Anglia, Wielka Brytania.
Siostry Bożena (2. z lewej) i Joanna (1. z prawej) Laskiewicz wraz z koleżankami w polskim obozie.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich oraz Bożeny Laskiewicz, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.