Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_043
1957, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Uczennice angielskiej szkoły. Na dole 1. z lewej Joanna Laskiewicz.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.