Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_045
Ok. 1959, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Lekcja geografii w polskiej szkole. Od prawej: Krystyna Jardel, Krystyna Bielawska, Joanna Laskiewicz, Maria Rostkowska.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.