Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_051
1959, Anglia, Wielka Brytania.
Zastępowi drużyny harcerskiej podczas Zielonych Świątek. Od prawej: druhna Ewa Jasińska-Howert, druh Edmund Kasprzyk, biorący udział w bitwie pod Monte Cassino Władysław Ciechan, Danuta Poniatowska, Małgorzata Niwczyk. Na dole z prawej Bożena Laskiewicz, w głębi Wanda Poniatowska.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.