Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_085
1946, Kraków, Polska.
Wisława Bernasińska (z domu Darłak) z synem Jackiem Bernasińskim.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.