Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0012_0002_0001_002
1931, Białokrynica koło Krzemieńca, Polska.
Helena Rudnicka z domu Krzeczunowicz, z córką Izabelą.
Fot. NN, zbiory Izabeli i Andrzeja Czerniajewa, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.