Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0012_0002_0001_009
1932, Białokrynica koło Krzemieńca, Polska.
Major Karol Rudnicki, z córką Izabelą w ogrodzie przed domem rodzinnym. Służył w 12 Pułku Ułanów Podolskich. W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Starobielsku, stracony w 1940 roku w Charkowie.
Fot. NN, zbiory Izabeli i Andrzeja Czerniajewa, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.