Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0014_0002_0001_044
1943, Brytyjski Mandat Palestyny.
Uczennice Szkół Młodszych Ochotniczek, z prawej Karolina Cholewa (potem Baumgart).
Fot. NN, zbiory Karoliny Baumgart, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.