Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0034_0001_0056
12.01.1937, Lwów, Polska.
Pogrzeb gen. Wojska Polskiego Bolesława Popowicza. Kondukt żałobny zmierza w kierunku kościoła św. Andrzeja i klasztoru Bernardynów przy Placu Bernardyńskim.
Fot. NN, kolekcja Teresy Somkowicz, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA