Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0004
Październik 1944, Nazaret, Palestyna.
Uczennica Junackiej Szkoły Powszechnej, koleżanka Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) Janina (Jaśka) Tachówna z Leszkiem Boruckim, uczniem Junackiej Szkoły Kadetów.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA