Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0008
Styczeń 1946, Nazaret, Palestyna.
Koleżanka Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) z Junackiej Szkoły Powszechnej siedzi przed wejściem do namiotu wojskowego.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA