Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0010
Lato 1946, Nazaret, Palestyna.
Wizyta dowódcy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Andersa w Szkole Młodszych Ochotniczek. 3. z lewej Alina Inez Rutkowska (później po mężu Złotogórska).
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA