Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0021
1946, Nazaret, Palestyna.
Uczennice Junackiej Szkoły Powszechnej, najbliższe koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej).
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA