Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0045_0001_0005
Sierpień 1920, prawdopodobnie Zakrzów k. Kielc, Polska.
Doktor Antoni Krassowski, właściciel dworu. Na zdjęciu w mundurze wojskowym.
Fot. NN, kolekcja Barbary Murzynowskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA