Kolekcje

Fotografia z kolekcji Ireny Wolickiej
1945, Włochy. Irena Ćwirko (później po mężu Wolicka-Wolszleger) z psem Kajtkiem. Fot. NN/Ośrodek KARTA

Kolekcja Ireny Wolickiej to ponad 100 fotografii pochodzących z lat 1920-1979. Są tu fotografie rodzinne z okresu przedwojennego z Nowogródczyzny. Znaczną część kolekcji tworzą zdjęcia wykonane podczas II wojny światowej podczas służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych Ireny Wolickiej i jej męża Wojciecha. Pozostałą część kolekcji tworzą fotografie powojenne, wykonane na emigracji w Wielkiej Brytanii. 

Kolekcja została zdigitalizowana, opracowana i udostępniona w ramach projektu "Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii" (etap III).

Sygnatura kolekcji: FOK_0053