Zdjęcie

Sygnatura: FOK_570_2_022_5
1930-1950, miejsce nieznane, Polska.
Żniwa. Kobieta z kosą.
Fot. NN, kolekcja rodziny Walińskich, zbiory Fundacji Ośrodka KARTA
Słowa kluczowe