Zdjęcie

Sygnatura: OK_010307
b. daty, b. miejsca.
Byli więźniowie łagrów przed barakiem, pierwszy z prawej (na tle drzwi) siedzi Jan Łopaciński.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jan Łopaciński.