Zdjęcie

Sygnatura: OK_004302
1956, Morze Ochockie, ZSRR.
Polacy zwolnieni z łagrów wracają do kraju, podróż statkiem z Magadanu do Buchty Nachodki. Stoją od lewej: Maria Michaluk, Janina Durlik, NN, NN, na dole z lewej: Stanisław Filipczyk, dziecko NN i Henryk Meszczyński.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Henryk Meszczyński.