Zdjęcie

Sygnatura: OK_000591
Brak daty, Spask, Celinogradzka obł., ZSRR.
Pacjenci szpitala, drugi z prawej strony stoi Kazimierz Zienkiewicz, pozostali to Ukraińcy, Litwini i Kazachowie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Kazimierz Zienkiewicz