Zdjęcie

Sygnatura: OK_000752
1956, Otwock, woj. warszawskie, Polska
Dwóch mężczyzn siedzących na trawie. Od lewej: Tadeusz Bukowy, Henryk Urbanowicz, obaj po powrocie z kilkunastoletniego uwięzienia w łagrach ZSRR. Zdjęcie z 1956 lub 1957 roku.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Tadeusz Bukowy