Zdjęcie

Sygnatura: OK_000866
Brak daty, brak miejsca.
Henryk Urbanowicz- zdjęcie portretowe. Żołnierz AK w Samborze, więziony w łagrach Kazachstanu.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Ryszard Urbanowicz