Kolekcje

Kolekcja Jana Stanisława Tumiłowicza
20.05.1937, Hancewicze, Polska. Jan Stanisław Tumiłowicz z siostrą Justyną. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja fotografii dotycząca Polaków represjonowanych w ZSRR w czasie II wojny światowej. Znajdują się tu zdjęcia rodziny Polaków na Polesiu przed wywózką do ZSRR (m.in. Wigilia w Hancewiczach, kobiety w poleskich strojach ludowych, procesja Bożego Ciała, spalone Hancewicze). Część fotografii przedstawia życie deportowanych w łagrze w Kazachstanie, m.in. roboty przymusowe w kołchozie przy bronowaniu pszenicy, dojeniu trzody chlewnej, nauczycieli i komsomołców ze szkoły podstawowej w Aleksandrowce.