Zdjęcie

Sygnatura: OK_026814
1939, Rumunia
Dyplom dla Dr. med. Władysława Twardosza "Na pamiątkę naszej współpracy w Rumunii w pracy społecznej dla Polski i Polaków podczas ostatnich miesięcy roku 1939", dokument podpisał Dyrektor Amerykańskiej Komisjji Pomocy Polakom i Generalny Dyrektor Polskiej YMCA Paul Super.

Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Tadeusz Dubicki.