Zdjęcie

Sygnatura: OK_027913
31.10.1941, Tutrnu Severin, Rumunia
Polscy uchodźcy w Rumunii w okresie II wojny światowej.
Kartka pocztowa wysłana przez dyrektora Polskiej Szkoły w Turnu Severin Ottona Hrycowiaka do dyrektor Liceum Polskiego w Craiovej Tadeusza Matkowskiego.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Tadeusz Dubicki.