Zdjęcie

Sygnatura: OK_003186
17.11.1944, Craiova, Rumunia.
Portret Delegata Stolicy Apostolskiej ks. prałata Jana Humpoli, narysowany przez Stanisława Urbańskiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.