Zdjęcie

Sygnatura: IR_25096_002
1936, Łuck, Polska.
Wiera Sałacińska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazane przez Mieczysława Sałacińskiego.