Zdjęcie

Sygnatura: OK_005012
23.09.1934, Obertyn, powiat Horodenka, woj. Stanisławów, Polska.
Uroczyste poświęcenie nowego boiska sportowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", powitanie vice wojewody Czerwińskiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka